top of page
Laptop

Kimlik

. Temel iletişim bilgileri: Adresleri, telefon numaraları, Whatsapp numarası,

  E-mail adresi, SMS için cep telefonu.  Bu kişinin mesaj isteyip istemediğinin

  işaretlenmesi. 

. Kimlik ekranında istenilen alanlar bilgi girişlerinde mecburi hale getirilebilir.

  (Örnek cep telefonu, referans, doğum tarihi gibi)

. Hastaların fotoğrafının saklanabilir. Bunların ekrana göre ayarlanır,

  silinebilir.  

. PR faaliyetleri için tanımlanabilir gruplar yaratılabilir.  Bu yaratılan alanlar

  hastalara ilave edilebilir. Daha sonra bu alanlar ölçülebilir.  

. Tedavi durumuna göre gruplara ayırabilme. (Yeni hasta, Teklif verildi, …) Bu

  işlemleri yazılım size otomatik yapabilir. 

. Hasta kartında yeni alanlar tanıtabilme. Örn: Her hasta için “anne adı”,

  “baba  adı”, “doğum yeri” isimli alan yaratma.

. Hasta hakkında kısa gizli notlar yazılabilir.

. Kontrol ve tedavi takibi yapabilme. Belirli kriterlere göre otomatik kontrol

  tarihi yazılabilir.

. Hastada belli bir fiyat grubuna dahil edilebilir. Bu fiyat listesi üzerinden

  indirim tanımlanabilir. Bu hastaya ilişkin kullanılacak dil, para birimi

  seçilebilir.    

. Seçilebilir meslek bilgileri girebilme, hasta fatura bilgileri tanıtabilme. 

  Bir hastanın temel kimlik bilgilerinin diğer bir hastanın kimlik bilgilerine

  kopyalanması.  

. Kimlik Bölümünde renkli işaretlerle kısa yoldan hastayı tanıyabilme.

. Hasta kartına her girildiğinde görülebilecek hastaya ilişkin çok önemli not

  yazabilme.

. Hastaya ait belli bir tarihe uyarılması için sınırsız sayıda not yazabilme.      

. Hastaya daha önce verilmiş tüm randevuları kimlik ekranında görebilme.

. Hastaya referans veren kişileri tanıtabilme ve bu referansların hesap

  durumlarını kimlik ekranında ücret ve ödemeleri ile birlikte görebilme. 

. Hastayı aile grubuna dahil etme. İstenildiği kadar aile grubu tanıtabilme.

  Bunların ücret ödeme borç bilgilerini kimlik ekranda görme.

. Hasta ile yapılan whatsapp mesajlaşmaları hasta kimlik ekranında görünür.

  Kimlik alanındaki girilen her şey daha sonra ölçülebilir.

Program tanıtımı

bottom of page