top of page

Dr. Organizer Diş ver. 7.07

Tedavi

. Sürekli dişler, Süt dişleri işaretlenebilir.

. Sınırsız sayıda tedavi, tedavi planı (proforma), diagnoz ekranı açılabilir.

. Hastanın yeni gelişlerine tedavi, tedavi planı, diagnoz ekranı açılabilir.

. Hastalara İngilizce, Almanca, Türkçe rapor imkânı. Bu raporları

  hastaların e-mail adreslerine gönderilebilir bunları yazıcıdan da çıktı

  alınabilir. 

. Açılan tedavi planları gruplara ayrılabilir bu gruplar daha sonra

  ölçülebilir.

. Diagnoz ekranından tedavi planına ve tedavi ekranına; Tedavi

  planından   tedavi ve diagnoz ekranlarına aktarma yapılabilir.

. Dişlerin üzerine direk not yazabilme.

. Hekimlere ay sonunda tahsilatlar veya tedaviler üzerinden hakediş

  hesaplanabilir. Bunların içinden banka komisyonu, ay içinde ödenmiş

  nakit paralar, laboratuvar masrafları, ürün maliyetleri düşülebilir.

Detaylar

 

Tedavilerle ilgili program tanıtımı

Randevu

. Hastaların günlük, haftalık randevuları takip edilebilir. Bu randevular hekimlere

  dahil edilebilir. 

. Hastaların randevuları Whatsapp, SMS veya mail ile hatırlatma yapılabilir.  

. Randevulara özel işaret ilave edebilme (resim ekleme)

. Aynı zaman aralığına birden çok randevu verebilme. 

. Randevu ekranında hasta tedavi ve proforma bilgileri görülebilir.

. Randevu arama

. Randevu ekranından tüm hasta kayıtlarına ulaşabilmek mümkündür. 

. Randevu zaman aralıkları tanımları (5.10.15.30.60 dakika).

. Bir kliniğin 1 günlük, 2 günlük , ... günlük randevularını ekranda görebilmek

  mümkündür.

. Randevularda yapılan işlemlere renk tanımları. 

. Çalışma günleri tanımı.

. Randevu işlem tanımlarının yapılması.

. Her hastaya ait randevuların tek ekranda görülmesi.

. Güne ait randevular, yapılacak işler, önemli telefonların kaydı.

. Yazıcı çıktıları, Pdf çıktıları , Mail ile gönderme.

. Tanımlanabilir, geliştirilebilir randevu tanımları.

. Randevu ekranında hastanın kliniğe geliş gidiş saatlerini ölçebilmek

  mümkündür. 

 Randevu ile ilgili program tanıtımı

Genel

. Hastalarla Whatsapp üzerinden haberleşme

. Klinik içinde yapılan harcamalar, 

. Reçete - E-reçete

. Anamnez, 

. Stok depo takibi.  

. Hastaların kontrol takibi,

. Laboratuvar takibi,

. Hastalarla iletişim ( Whatsapp , SMS, E-mail gönderme, etiket basma )

. Hasta görüntülerinin kayıt edilmesi,

. Program sistem gereksinimlerine buradan erişebilirsiniz.

Program tanıtımı

Program ile ilgili sık sorulan sorular

Ayarlar

Kliniğin tüm tanımlarının yapıldığı yer.

. Kullanıcı tanımları (kullanıcı tanımı, şifre)

. Hiyerarşi sistemi sayesinde kullanıcıların haklarını kısıtlama veya

  açma. 100 ‘den fazla hak kriteri, indirim üst sınırı, hakediş yüzdeleri, 

  vs. 

. Fiyat listesi tanımları – Bu fiyat bilgilerinin stok ve laboratuvar ile

  ilişkilendirilmesi. Yen tedavi adları yazabilme.  

. Muayenehane genel tanımları, çalışma günleri, çalışılacak ana para

  birimi tanımı, whatsapp , sms, mail tanımları.

. Kimlik ekranı tanımları – Zorunlu olmasını isteyeceğiniz alanlar, Aile

  grubu, ek alanlar, meslek, referans tanımları, grup tanımları

. Hasta cari hesap tanımları – Ödeme türleri, banka tanımları, hakediş

  hesaplama parametreleri  

. Hasta kamera ekranı tanımları

. Randevu ekranı tanımları

. Döviz tanımları

. Anamnez tanımları

Ayarlar için detaylı tanıtım

Raporlar

. Hastalara yapılan tedaviler,

. Hastaların yaptığı ödemeler,

. Borçlu listeleri,

. Tedavilerin sınıflandırılması,

. Hakedişler 

. Hekimlere dahil edilmemiş ödemeler

. Hasta hesap hareketleri 

. Ayrıntılı tedavi planları analizi

. Hastalarda genelde hangi tedavileri yaptırırlar

. Hastaların genel şikâyetleri

.. Tedavi için gelen hastaların listeleri

. Ödeme için genel hastaların listeleri  

. Hekimin yaptığı tedavilerin listesi

. Hekim hangi hastalarla çalıştı, kaç para ödeme yapıldı.

. Hastalarda çalışan hekimler

. Doktor başına yapılan işlemler

. Doktorlar adına yapılan ödemeler

. Günlük harcamalar tahsilâtlar

. Aile gruplarına göre cari takibi

. KDV raporu, Kesilen faturaların listesi

Raporlar için detaylı tanıtım

 

Laptop

Kimlik

. Temel iletişim bilgileri: Adresleri, telefon numaraları, Whatsapp numarası,

  E-mail adresi, SMS için cep telefonu.  Bu kişinin mesaj isteyip istemediğinin

  işaretlenmesi. 

. Kimlik ekranında istenilen alanlar bilgi girişlerinde mecburi hale getirilebilir.

  (Örnek cep telefonu, referans, doğum tarihi gibi)

. Hastaların fotoğrafının saklanabilir. Bunların ekrana göre ayarlanır,

  silinebilir.  

. PR faaliyetleri için tanımlanabilir gruplar yaratılabilir.  Bu yaratılan alanlar

  hastalara ilave edilebilir. Daha sonra bu alanlar ölçülebilir.  

. Tedavi durumuna göre gruplara ayırabilme. (Yeni hasta, Teklif verildi, …) Bu

  işlemleri yazılım size otomatik yapabilir. 

Detaylar

Program tanıtımı

Recall

. Hastalara manuel kontrol tarihi yazılabilir.

. Yazılım tedavisi biten hastalara kontrol yazma tavsiyesi.

. Belirtilen kriterlere göre otomatik kontrol tarihi verebilmek mümkündür.

. Tedavi takibi yapabilme (implant tedavisinden bir gün sonra hastaya “Bir

  probleminiz var mı?”) mesajını otomatik whatsapp ile çekilebilir.

. Hastaya sınırsız sayıda kontrol tarihi yazılabilir.

. Kontrol tarihleri geldiğinde hastaların cep telefonlarına Whatsapp mesajı,

  SMS mesajı, mail adreslerine gönderilebilir.

. Hasta detaylı aramaya göre otomatik kontrol tarihi verebilmek mümkündür.

. Hasta kontrol yazarken gruplamak mümkün (endodonti, pedodonti, doktor

  Ayşe, Doktor Mehmet gibi) 

. Son gelme tarihine göre ve şimdiye kadar kontrol tarihi verilmemiş hastalara

  kontrol tarihi verebilme. Örneğin son 6 aydır gelmeyen uygun koşullu tüm

  hastalara kontrol randevusu yazılabilir.

. Tedavi işlemlerine göre hastayı seçip kontrol tarihi verebilme. (Örnek: diş

  taşı temizliği yazıldığı an hastaya otomatik 180 gün sonraya kontrol tarihi

  yaz.)

. Kontrol tarihlerini ve tedavi takibi analiz edebilme (arandı, aranmadı…)

. Kontrol tarihi gelen hastaların listesi görülebilir. Bu kişilerin cep telefonlarına

  SMS veya Whatsapp mesajı çekilebilir. 

Kontrol randevuları tanıtımı 

bottom of page