top of page

Tedavi

. Sürekli dişler, Süt dişleri işaretlenebilir.

. Sınırsız sayıda tedavi, tedavi planı (proforma), diagnoz ekranı açılabilir.

. Hastanın yeni gelişlerine tedavi, tedavi planı, diagnoz ekranı açılabilir.

. Hastalara İngilizce, Almanca, Türkçe rapor imkânı. Bu raporları

  hastaların e-mail adreslerine gönderilebilir bunları yazıcıdan da çıktı

  alınabilir. 

. Açılan tedavi planları gruplara ayrılabilir bu gruplar daha sonra

  ölçülebilir.

. Diagnoz ekranından tedavi planına ve tedavi ekranına; Tedavi

  planından   tedavi ve diagnoz ekranlarına aktarma yapılabilir.

. Dişlerin üzerine direk not yazabilme.

. Hekimlere ay sonunda tahsilatlar veya tedaviler üzerinden hakediş

  hesaplanabilir. Bunların içinden banka komisyonu, ay içinde ödenmiş

  nakit paralar, laboratuvar masrafları, ürün maliyetleri düşülebilir.

- Hemşirelere asiste ettikleri tedaviler üzerinden ödeme yapabilme.

. Hastalara ödeme planı verilebilir. (Vade farkı, taksit sayısı, ait olduğu

  hekim) Bu ödeme planları hastaya teklif olarak saklanılabilir.

. Hasta borçlarını kendi kartından takip edebilme, borç konuşmalarını

  kayıt altına alabilme. 

. Hastalara yapılan tedaviler ve ödemeler aynı ekranda görülebilir.    

. Hastaların şikâyetlerini tanımlayıp ölçülebilir.

. Yapılan tedavilerde tekrar edilenleri işaretleyip ölçebilme. 

. Hastaya bağlı laboratuvar işlemlerine hasta kartından girilebilir. 

. Yapılan tedavi işlemlerini depo çıkış kayıtlarına ekleyebilme. Örnek:

  depodan 1 adet implant düşebilme.

. Yapılan tedavi işlemleri sonrası laboratuvar dan otomatik olarak ücret

  düşülebilir. Örnek: Total protez isimli tedaviden laboratuvar masrafı

  düşülebilir. 

. Yapılan işlemi en son kimin hangi tarihte değiştirdiğini görebilme.

. Ücret yazımında indirim, adet, para birimi, fiyat listesi, dil, tarih, KDV

  oran, hekim parametreleri kullanılabilir.

. Ödeme yazılımda ödeme miktarı, ödeme tarihi, ödeme biçimi, banka,

  hakediş tarihi, hekim parametreleri kullanılabilir.

. Ödemelerin tek tek raporlanabilir ve sınıflanabilir.   

. İstenildiği kadar ödeme biçimi tanıtabilir. Hastanın ödemeleri (kredi

  kartı, çek, senet) ile banka arasında ilişki kurabilir.

. Hasta cari hesaplarında toplu veya tek tek yüzde indirim yapılabilir.

. Hastaların borçlarını sıfırlama veya seçili işlemlerden toplu indirim

  yapılabilir.

. Resmi fatura basımı, Proforma fatura basımı, E-fatura, E-makbuz.  

Tedavilerle ilgili program tanıtımı

bottom of page